საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5566-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2016
Activating Date 01/01/2017
Registration code 010250000.04.001.016173
5566-IIს
24/06/2016
Website, 11/07/2016
010250000.04.001.016173
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found