არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5453-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 080060000.05.001.018186
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.