საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5449-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 040000000.05.001.018189
5449-IIს
22/06/2016
Website, 12/07/2016
040000000.05.001.018189
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found