საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5491-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2016
Registration code 200000000.05.001.018174
5491-IIს
22/06/2016
Website, 29/06/2016
200000000.05.001.018174
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found