საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5381-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/06/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2016
Activating Date 01/10/2017
Registration code 010250000.04.001.016171
Consolidated publications

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.