„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5369-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2016
Activating Date 01/10/2017
Registration code 360000000.05.001.018164
Consolidated publications
5369-IIს
08/06/2016
Website, 24/06/2016
360000000.05.001.018164
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (24/06/2016 - 23/03/2017)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.