მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები „თავისუფალი საქართველო“ და „ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები „თავისუფალი საქართველო“ და „ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/3/591
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 23/05/2016
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 03/06/2016
Registration code 000000000.00.000.016052
  • Word
2/3/591
23/05/2016
Website, 03/06/2016
000000000.00.000.016052
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები „თავისუფალი საქართველო“ და „ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found