„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5143-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/05/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/06/2016
Registration code 010290000.04.001.016167
5143-IIს
27/05/2016
Website, 04/06/2016
010290000.04.001.016167
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found