საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5144-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/05/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/06/2016
Registration code 200000000.05.001.018129
5144-IIს
27/05/2016
Website, 04/06/2016
200000000.05.001.018129
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found