საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5092-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/05/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/06/2016
Registration code 200000000.05.001.018123
Consolidated publications
5092-IIს
13/05/2016
Website, 01/06/2016
200000000.05.001.018123
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found