„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5021-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/04/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/05/2016
Registration code 320110000.05.001.018102
5021-IIს
27/04/2016
Website, 13/05/2016
320110000.05.001.018102
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.