საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5070-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/04/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/05/2016
Registration code 010250000.04.001.016164
5070-IIს
28/04/2016
Website, 13/05/2016
010250000.04.001.016164
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found