„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5069-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/04/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/05/2016
Registration code 010100000.05.001.018105
5069-IIს
28/04/2016
Website, 13/05/2016
010100000.05.001.018105
„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.