„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5017-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/04/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/05/2016
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.018113
5017-IIს
27/04/2016
Website, 13/05/2016
010100000.05.001.018113
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found