პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4962-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/04/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/04/2016
Activating Date 01/07/2016
Registration code 240110000.05.001.018095
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.

Illegal access