„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Document number 55
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 22/03/2016
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2016
Registration code 200090000.22.033.016862
55
22/03/2016
Website, 23/03/2016
200090000.22.033.016862
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.