„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4846-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/03/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/03/2016
Registration code 010120000.05.001.018082
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.