საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4842-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/03/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/03/2016
Registration code 200000000.05.001.018072
4842-IIს
04/03/2016
Website, 09/03/2016
200000000.05.001.018072
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found