„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4791-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/03/2016
Expiration Date 01/01/2022
Registration code 240000000.05.001.018064
4791-IIს
19/02/2016
Website, 07/03/2016
240000000.05.001.018064
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found