„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4776-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/03/2016
Registration code 450140000.05.001.018069
4776-IIს
19/02/2016
Website, 07/03/2016
450140000.05.001.018069
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.