საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4743-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/02/2016
Activating Date 10/03/2016
Registration code 090000000.04.001.016162
4743-IIს
19/02/2016
Website, 25/02/2016
090000000.04.001.016162
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found