„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Document number 470
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 30/12/2015
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2015
Activating Date 01/01/2016
Registration code 200090000.22.033.016849
470
30/12/2015
Website, 31/12/2015
200090000.22.033.016849
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.