საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4706-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/12/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/01/2016
Registration code 010190020.04.001.016161
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.