საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4721-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/12/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2015
Registration code 010190020.04.001.016160
4721-რს
24/12/2015
Website, 29/12/2015
010190020.04.001.016160
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found