„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1439
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/05/2005
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 25, 02/06/2005
Registration code 010.320.050.05.001.001.829
  • Word
1439
13/05/2005
LHG, 25, 02/06/2005
010.320.050.05.001.001.829
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.