„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Document number 1396
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/04/2005
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 18, 27/04/2005
Registration code 010.320.050.05.001.001.814
  • Word
1396
22/04/2005
LHG, 18, 27/04/2005
010.320.050.05.001.001.814
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found