საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4680-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/12/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2015
Registration code 200000000.05.001.018040
4680-რს
18/12/2015
Website, 29/12/2015
200000000.05.001.018040
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found