საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4649-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2015
Activating Date 01/01/2016
Registration code 040000000.05.001.018034
4649-რს
16/12/2015
Website, 28/12/2015
040000000.05.001.018034
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found