საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4647-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/12/2015
Registration code 200000000.05.001.018030
4647-რს
16/12/2015
Website, 25/12/2015
200000000.05.001.018030
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found