საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4625-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2015
Registration code 040000000.05.001.018044
4625-Iს
11/12/2015
Website, 29/12/2015
040000000.05.001.018044
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found