„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4580-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/11/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/12/2015
Registration code 100110000.05.001.018007
4580-Iს
27/11/2015
Website, 10/12/2015
100110000.05.001.018007
„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.