„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4490-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/11/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/11/2015
Activating Date 04/01/2016
Registration code 300310000.05.001.017981
4490-Iს
11/11/2015
Website, 24/11/2015
300310000.05.001.017981
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found