პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4492-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/11/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/11/2015
Activating Date 04/01/2016
Registration code 240110000.05.001.017979
4492-Iს
11/11/2015
Website, 24/11/2015
240110000.05.001.017979
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.