საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4463-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/10/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Registration code 040000000.05.001.017927
4463-Iს
28/10/2015
Website, 11/11/2015
040000000.05.001.017927
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found