საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4458-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/10/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Registration code 200000000.05.001.017923
4458-Iს
28/10/2015
Website, 11/11/2015
200000000.05.001.017923
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found