„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 04 აგვისტოს N248 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 04 აგვისტოს N248 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 326
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 16/10/2015
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/10/2015
Registration code 200090000.22.033.016817
326
16/10/2015
Website, 16/10/2015
200090000.22.033.016817
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 04 აგვისტოს N248 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.