საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4386-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/10/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Activating Date 01/01/2017
Registration code 010250000.04.001.016152
Consolidated publications
4386-Iს
27/10/2015
Website, 11/11/2015
010250000.04.001.016152
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found