საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4392-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/10/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Activating Date 01/01/2017
Registration code 010190020.04.001.016151
Consolidated publications
4392-Iს
27/10/2015
Website, 11/11/2015
010190020.04.001.016151
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (11/11/2015 - 21/12/2016)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.