საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4392-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/10/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Activating Date 01/01/2017
Registration code 010190020.04.001.016151
Consolidated publications
4392-Iს
27/10/2015
Website, 11/11/2015
010190020.04.001.016151
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found