საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4378-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/10/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Activating Date 01/01/2017
Registration code 090000000.05.001.017925
Consolidated publications
4378-Iს
27/10/2015
Website, 11/11/2015
090000000.05.001.017925
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found