„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4391-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/10/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Activating Date 01/01/2017
Registration code 150000000.04.001.016156
Consolidated publications
4391-Iს
27/10/2015
Website, 11/11/2015
150000000.04.001.016156
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.