საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე

საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე
Document number 126/ნ
Document issuer Minister of Education and Science of Georgia
Date of issuing 28/09/2015
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/09/2015
Registration code 270090000.22.022.017033
Consolidated publications
126/ნ
28/09/2015
Website, 28/09/2015
270090000.22.022.017033
საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე
Minister of Education and Science of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (28/09/2015 - 14/12/2015)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.