საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4310-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/09/2015
Registration code 010250000.04.001.016150
4310-Iს
18/09/2015
Website, 24/09/2015
010250000.04.001.016150
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found