საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4310-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/09/2015
Registration code 010250000.04.001.016150
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.