„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედების თაობაზე

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედების თაობაზე
Document number 719
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/05/1997
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Parliamentary Gazette, 23-24, 07/06/1997
Expiration Date 02/07/2019
Registration code 370.030.000.05.001.000.214
Consolidated publications
719
15/05/1997
Parliamentary Gazette, 23-24, 07/06/1997
370.030.000.05.001.000.214
„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედების თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.