საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4092-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/07/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/07/2015
Registration code 200000000.05.001.017890
4092-რს
22/07/2015
Website, 31/07/2015
200000000.05.001.017890
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found