„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4061-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/07/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2015
Registration code 010080000.05.001.017889
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.