საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4065-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/07/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2015
Registration code 200000000.05.001.017882
4065-რს
17/07/2015
Website, 29/07/2015
200000000.05.001.017882
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found