სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4038-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/07/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2015
Registration code 240110000.05.001.017876
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.