საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4192-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 03/09/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/09/2015
Registration code 010190020.04.001.016148
4192-Iს
03/09/2015
Website, 10/09/2015
010190020.04.001.016148
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found