„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4000-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 10/07/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/07/2015
Registration code 010100000.05.001.017872
4000-რს
10/07/2015
Website, 20/07/2015
010100000.05.001.017872
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found